Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę w 2023 r. nw. rękawic ochronnych:

 1. rękawice M-GLOVE L1200, ok. 84 par / mc
 2. rękawice powlekane lateksem COBRA TK Gloves, ok. 240 par / mc
 3. rękawice wzmacniane skórą RS COMFO TEC, ok. 840 par / mc
 4. rękawice ocieplane RS COMFO TEC WINTER, ok 360 par / mc
 5. rękawice wzmocnione skórą RS SUPER HEAVY, ok. 600 par / mc
 6. rękawice RS TOPAS, ok. 144 par / mc
 7. rękawice RS DUPLO 45, ok. 24 par / mc
 8. rękawice ActivArmr Hycron 27-810, ok. 84 par / mc
 9. rękawice ActivArmrWorkGuard 43-216, ok. 324 par / mc
 10. rękawice AlphaTec Neotop 29-500, ok. 12 par / mc
 11. rękawice EIDER, ok. 48 par / mc

Podane wyżej ilości mogą się różnić w poszczególnych miesiącach w zależności od potrzeb.

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 100% zamówionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,  e-mail: slazaj@hcm.com.pl

Zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. termin ważności oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/

Termin składania ofert do dnia 16.01.2023 r. godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: