Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę w 2023 r. nw. produktów firmy 3M w zakresie ochrony dróg oddechowych:

 1. Maska pełnotwarzowa 3M 6700, 6800, 6900 – 20 szt. /rok (różne rozmiary)
 2. Półmaska 3M 6200, 6300 – 170 szt. / mc. (różne rozmiary)
 3. Pochłaniacz 3M 6057 klasa ABE1  – 704      szt. / mc.
 4. Pochłaniacz 3M 6054 klasa K1  – 192      szt. / mc.
 5. Filtr przeciwpyłowy 3M 2138 klasa P3R – 4320    szt. / mc.
 6. Filtr przeciwpyłowy 3M 5935 klasa P3R  – 2000    szt. / mc.
 7. Pokrywa filtrów 3M 501 – 120      szt. / mc.
 8. Łącznik 3M 502 – 64  szt. / mc.
 9. System taśm nagłowia 3M do półmasek serii 6000 – 6281  – 140      szt. / mc.

Podane wyżej ilości mogą się różnić w poszczególnych miesiącach w zależności od potrzeb.

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 100% zamówionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,  e-mail: slazaj@hcm.com.pl

Zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. termin ważności oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/

Termin składania ofert do dnia 13.01.2023 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: