Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Tkanina filtracyjna PPT 2707 do prasy PK 80/40 – 26 szt.=1kpl
 2. Tkanina filtracyjna PPT 2707 do prasy PK 80/40 – 39 szt. = 1kpl
 3. Tkanina filtracyjna TM1 PP44 do prasy PK 80/40 – 46 szt.= 1kpl
 4. Tkanina FP-0497 PP – przegroda filtracyjna środkowa membranowa = 25 szt.
 5. Tkanina FP-0497 PP – przegroda filtracyjna środkowa komorowa = 24 szt.
 6. Tkanina FP-0497 PP – przegroda początkowa = 1 szt.
 7. Tkanina FP-0497 PP – przegroda końcowa = 1 szt.
 8. Tkanina PPT 2801 kalandrowana do prasy PK-100 – 26 szt. + 2 szt. skrajne = 1 kpl.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,  e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za 1 kpl. / szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 25.03.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: