Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. Trzewiki zawodowe bez podnoska PPO PP model 307 PN-EN ISO 20347, O2, FO, SRC

2. Trzewiki bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową PPO PP model 707 PN-EN ISO 20345, S3, HI, CI, SRC

3. Trzewiki bezpieczne dla spawaczy z metalowym podnoskiem PPO PP model 444 PN-EN ISO 20349, S3, WG, HRO, SRC

4. Trzewiki odlewnicze Uvex ORIGIN 1000 S2 8465.0 PN-EN ISO20345, S2, CI, HI, HRO, SRC

5. Trzewiki MTS VESUVE 27313 S3 EN ISO 20345

Warunki dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,

– do dostawy należy dołączyć deklarację zgodności oraz instrukcję użytkowania.

– dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb.

Szczegółowych informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. okres i warunki gwarancji.
  5. Okres ważności oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

 

Załącznik: