Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. Mydło toaletowe a 100 g (Luksja) – 2600 kg;
2. Pasta do zębów a 80 g (Aquafresh) – 8500 szt.;
3. Pasta BHP a 200 g (Solvik) – 1600 kg;
4. Krem do rąk a 60 g (Linea Vit) – 5000 szt.;
5. Szampon a 250 g – 500 szt.;
6. Szczoteczki do mycia zębów (twardość średnia, Colgate) – 2400 szt.;
7. Kubki do mycia  zębów – 700 szt.

 

Gramatury wskazane powyżej oznaczają minimalną wagę jednego opakowania produktu.

Podane ilości określają przybliżone roczne zapotrzebowanie na ww. środki.

Wielkość dostaw kwartalnych będzie określona na poszczególnych wywołaniach.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:  ww.  środki winny posiadać atesty dermatologiczne, dopuszczające je do obrotu w Polsce.

Dostawy kwartalne do 20 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał.

Informacje handlowe Pan Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg. Incoterms 2010;
  2. warunki płatności;
  3. termin dostawy.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składnia ofert do dnia 10.12.2018 r. godz. 13:00.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: