Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Mydło toaletowe 100 g (Luksja) – 3000 kg;
 2. Pasta do zębów 100 ml (Colodent) – 8500 szt.
 3. Pasta BHP 200 g (Solvik) – 2500 kg;
 4. Krem do rąk 100 ml (Linea Vit) – 5500 szt.
 5. Szampon 300 ml (Isana) – 400 szt.
 6. Szczoteczki do mycia zębów (twardość średnia, Colgate) – 2000 szt.
 7. Kubki do mycia zębów – 1200 szt.

  Podane ilości określają przybliżone roczne zapotrzebowanie na ww. środki.  Wielkość dostaw kwartalnych będzie określona na poszczególnych wywołaniach.

  Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
  – w/w środki winny posiadać atesty dermatologiczne, dopuszczające je do obrotu w Polsce.

Dostawy kwartalne do 20 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał.

Informacje handlowe Pan Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg. Incoterms 2010;
 2. warunki płatności;
 3. termin dostawy.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składnia ofert do dnia 04.12.2020 r. godz. 13:00.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: