Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 

 1. Półmaska 3M 6100, 6200, 6300 – 120 szt. / mc. (różne rozmiary)
 2. Maska pełna 3M 6700, 6800, 6900 – 20 szt. /rok (różne rozmiary)
 3. Pochłaniacz 3M 6057 klasa ABE1 – 704 szt. / mc.
 4. Pochłaniacz 3M 6054 klasa K1  – 128  szt. / mc.
 5. Filtr przeciwpyłowy 3M 2138 klasa P3R – 3760    szt. / mc.
 6. Filtr przeciwpyłowy 3M 5925 klasa P2R – 240 szt. / mc.
 7. Filtr przeciwpyłowy 3M 5935 klasa P3R – 640 szt. / mc.
 8. Pokrywa filtrów 3M 501  – 100  szt. / mc.
 9. Łącznik 3M 502 – 64 szt. / mc.
 10. System taśm nagłowia 3M
  do półmasek serii 6281   – 140 szt. / mc.

 

Podane wyżej ilości mogą się różnić w poszczególnych miesiącach w zależności od potrzeb.

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 100% zamówionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto dla każdego asortymentu osobno na bazie dostawy DDP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 19.09.2019 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: