Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Ślimacznica m = 18 , z = 100 wyk. wg rys. 06-2855-24a, 1 szt.

Model odlewniczy ślimacznicy w posiadaniu HCM S.A.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512 403 392,
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

  • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wolny od wad prawnych.
  • wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości, kartę pomiarową z wynikami wymiarów tolerowanych.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 15.11.2019 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: