Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Silnik elektryczny 3SIE 250M2; 55kW; 2969 obr/min; 500V – 2 szt.
 2. Silnik elektryczny typ 3SIE 225 M4; 45kW; 1484obr/min; 500V – 1 szt.
 3. Silnik elektryczny 2SKg 280M8; 55kW; 735 obr/min; 500V – 2 szt.
 4. Silnik elektryczny podnoszenia typ KG-I-2714-30/6, 0,8/4,8kW, 500V – 1 szt.
 5. Silnik elektryczny 2SIE 200L6B; 22kW; 987obr/min; 500V – 2 szt.
 6. Silnik elektryczny typ KAE1A80A-4B3E1K5; 0,55kW; 500V; 1370 obr/min;  + chłodzenie obce; producent EMK – 1 szt.
 7. Silnik elektryczny dwubiegowy z hamulcem typ: KT71B-8/2 NT; 0,06-0,24kW; 690-2820obr/min; 500V – 1 szt.
 8. Silnik elektryczny typ SKg100L-8B; 1,1kW; 705obr/min; 500V – 1 szt.
 9. Silnik elektryczny 2SIEL 132M4; 7,5kW; 1460obr/min; 500V – 2 szt.
 10. Silnik elektryczny typ SKh 80-4A; 0,55kW; 1400obr/min;500V – 2 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
 2. karta gwarancyjna, DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 12.04.2019 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: