Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Silnik elektryczny typ 2SIEL 160L6; 11kW; 960obr/min; 500V – 2 szt.
 2. Silnik elektryczny 2SIEL112M4; 4kW; 1450obr/min; 500V – 2 szt.
 3. Silnik elektryczny 2Sg 225S4; 37 kW; 1500 obr/min; 500V – 3 szt.
 4. Silnik elektryczny 2SIE 100L4A; 2,2kW; 1440obr/min; 500V – 3 szt.
 5. Silnik elektryczny 2SIE 90L4; 1,5kW; 1425obr/min; 400V – 2 szt.
 6. Silnik elektryczny 2SIE 180L6; 15kW; 975 obr/min; 500V – 2 szt.
 7. Silnik indukcyjny pierścieniowy SUDf 112M-6A; 2kW; 910obr/min; 500V – 2 szt.
 8. Silnik elektryczny 2SIE 112M6; 2,2kW; 955obr/min; 500V – 4 szt.
 9. Silnik elektryczny 2SIE 132S4; 5,5kW; 1460 obr/min; 500V – 4 szt.
 10. Silnik elektryczny typu FSg132 S6-F; 3kW; 950obr/min; 500V, + chłodzenie obce WISTRO + enkoder 8.A02H.523A.1024.0020 – 1 szt.
 11. Silnik elektryczny typu 2SIE225M6-E-F; 30kW; 988obr/min; 500V, + chłodzenie obce WISTRO + enkoder 8.A02H.523A.1024.0020 – 1 szt.
 12. Silnik elektryczny typu: 2SIE 180L6-E-F; 15kW; 975obr/min; 500V + chłodzenie obce WISTRO + enkoder 8.A02H.523A.1024.0020 – 1 szt.
 13. Silnik elektryczny typ: KG 1608-6; 1,5kW; 910obr/min; 500V – 1 szt.
 14. Silnik elektryczny SKg 63-4B2; 0,18kW; 1380obr/min; 500V; kolnierz B14/C2 – 2 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,

– karta gwarancyjna, DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składnia  ofert do dn. 6.06.2017 r. godz. 1300

Zastrzegamy sobie prawo do :

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Załączniki: