Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Silnik elektryczny typ 2SIEL 160L4; 15kW; 500V; 1470obr/min, – 2 szt.
 2. Silnik elektryczny typ 3SIE 160L-4-PE-F; 15 kW; 500 V; 1475 obr/min, – 1 szt.
 3. Silnik elektryczny typ 3SIE 250M4-E-F; 55 kW; 500 V; 1487 obr/min, – 1 szt.
 4. Silnik elektryczny 3SIE 315M4A; 132 kW; 500 V; 1489 obr/min.; kl. Izolacji F; tylne łapy po dwa otwory, – 1 szt.
 5. Silnik elektryczny typ 3SIEK 132M6B; 5,5kW; 965obr/min; 500V; kołnierz B14 typu FT215/C250, – 4 szt.
 6. Silnik elektryczny 2SIEK 100L4A; 2,2kW; 1440obr/min; 400V, chłodzenie obce 230 V + wałek na enkoder, – 1 szt.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.02.2023 r. do godz. 13:00

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

  1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,
  2. przy dostawie należy dostarczyć kartę gwarancyjna, DTR,

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Ochman tel. 32 / 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 8.02.2023 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: