Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Silnik elektryczny Sg 250M-4; 55 kW; 500V; 1485 obr/min – 1 szt.
 2. Silnik elektryczny 3SIE132M4; 7,5 kW; 1500 obr/min; 500 V (na łapach) – 2 szt.
 3. Silnik elektryczny 3SIEK180M L-B5;22 kW; 500 V; 1460 obr/min, kołnierz B5 – 2 szt.
 4. Silnik elektryczny 2SgL8/4; 17/27 kW; 740/1470 obr/min; 500 V – 2 szt.
 5. Silnik elektryczny 3SIEL90L4,6-B35; 1,5 kW; 1500 obr/min, 500V – 2 szt.
 6. Silnik elektryczny 3SIE160M8; 7,5 kW ; 500V; 710 obr/min – 2 szt.
 7. Silnik elektryczny 3SIEK280M6; 990 obr/min; 500 V; 55 kW (uszczelnienia wysokotemperaturowe) – 2 szt.
 8. Silnik elektryczny SIE280M8; 735 obr/min; 500 V; 55 kW (łożysko z przodu NU -baryłkowe; w podstawie 8 otworów mocujących) – 2 szt.
 9. HAMULEC HP 80-6B.32.500VC 16NM – 5 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Ochman tel. 32 / 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,
 • przy dostawie należy dostarczyć kartę gwarancyjna, DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt.
 2. warunki dostawy,
 3. termin dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl  w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 16.07.2021 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: