Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Silnik elektryczny 3SIE 132S4; 5,5kW; 1460 obr/min; 500V – 4 szt.
  2. Silnik elektryczny 3SIE 132M6A; 4kW, 500V, 950 obr/min – 4 szt.
  3. Silnik elektryczny 3SIE160L8; 7,5 kW; 500 V; 710 obr/min; (silnik na łapach) – 2 szt.
  4. Silnik elektryczny 3SIEK112M4; 4 kW; 1500 obr/min; kołnierz B5 – 4 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Ochman tel. 32 / 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,

Przy dostawie należy dostarczyć kartę gwarancyjna, DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt.
  2. warunki dostawy,
  3. termin dostawy,
  4. warunki płatności,
  5. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: