Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Silnik elektryczny SKh 63-4B2; 1500 obr/min; 500 V, producent BESEL – 6 szt.
  2. Silnik elektryczny SKg 71-8/48W; 0,09/0,25 kW; 670/1400 obr/min; 500 V (wałek – zębatka skrętna) producent BESEL, – 2 szt.

HCM S.A. dopuszcza składanie ofert na zamienniki 1;1 oraz zezwala na składanie ofert częściowych.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,

– przy dostawie należy dostarczyć kartę gwarancyjna, DTR,

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Ochman tel. 32 / 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/

Termin składania ofert do dnia 6.05.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: