Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Silnik elektryczny typ Sg160M-8a; 4kW; 705obr/min; 500V – 1 szt.
 2. Silnik elektryczny 2SIE 160M4; 11kW; 1470obr/min; 500V – 4 szt.
 3. Silnik elektryczny typ 2SIEL 160L6; 11kW; 960obr/min; 500V – 2 szt.
 4. Silnik elektryczny typ: KKT 71-6; 0,25kW; 910obr/min; 400V – 1 szt.
 5. Silnik elektryczny 2SIE132S2A; 5,5 kW; 2930 obr/min; 500V – 2 szt.
 6. Silnik elektryczny 2SIEK 132M6A; 4kW, 500V, 950 obr/min; kołnierzB14/C2 – 2 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,
 • karta gwarancyjna, DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl  w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 6.11.2019 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: