Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Ściągacz hydrauliczny typu Posi Lock EPH – 1003E – 100 tonowy firmy ENERPAC
 2. ściągacz hydrauliczny typu Posi Lock EPH – 116 – 50 tonowy firmy ENERPAC
 3. ściągacz hydrauliczny typu Posi Lock EPH – 216 – 50 tonowy firmy ENERPAC
 4. zamienniki 1:1 do w/w siłowników ENERPAC.

Uwaga: zamienniki 1:1 winny posiadać końcówki węży hydraulicznych kompatybilne z wężami ENERPAC.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom 508 455 459

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,
– przy dostawie należy dostarczyć kartę gwarancyjną oraz DTR

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. karty katalogowe zaoferowanych siłowników.

Ofertę prosimy przesłać elektronicznie na adres slazaj@hcm.com.pl w terminie do dnia 11.12.2020 r. godz. 1300.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: