Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Rynna – podajnik wibracyjny wyk. wg rys. F-S 1110b, – 1 szt.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

  1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany z fabrycznie nowych materiałów, zgodnie z dokumentacją oraz wspólnych uzgodnień z zamawiającym.
  2. wraz z dostawą dostarczyć: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1, Świadectwo jakości.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Dariusz Krzywoń tel. kom. 512 403 392.

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. warunki gwarancji,
  5. termin ważności oferty,

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 14.03.2024 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: