Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Przegroda typ A wyk. wg rys. S-1065 – 2 szt.
 2. Przegroda typ B wyk. wg rys. S-1066 – 1 szt.
 3. Przegroda typ C wyk. wg rys. S-1067 – 1 szt.

Wymagany termin dostawy: do dnia 30.04.2020 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797, tel. kom. 512 403 392.

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,  e-mail: slazaj@hcm.com.pl

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 6.03.2020 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: