Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Półzwrotnica Rz 49E1-150-1;7 – lewa do prawego rozjazdu, – 1 kpl.

Iglica czopowa, dł. iglicy: 5,3 m. dł. opornicy: 11,25 m, odmiana łubkowana K4, iglica 49E1A3 w gat. R260 niehartowana, opornica z szyny w gat. R260 niehartowana, zamknięcie Ozb12/Krb3, mocowanie Kzb6/Łp2, urządzenie przeciwpełzne typu czop Czb7, z akcesoriami.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512 403 466.

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639. tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,
– do dostawy należy dostarczyć atest materiałowy, świadectwo kontroli

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/

Termin składania ofert do dnia 10.05.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: