Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. materiałów:

  1. Płytka 1-32 gat. KW 2  1,3 t
  2. Prostka 1 gat. KW 2, 230 x 114 x 64  – 6 t

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Grzegorz Pitas  tel. 32 288 84 44 wew. 872 tel. kom. 512 403 476,
Informacje handlowe Pan  Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

Zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.

Wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 28.02.2019 r. godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: