Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Szyna kolejowa S49 odc. 30m, 10 szt.
  2. Kruszywo kolejowe – frakcja 31,5-50 mm, 150t
  3. Kierownica prawa do rozjazdu typ S60, R150, 1:7, 1 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512 403 466.

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,

– atest materiałowy.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
    Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 04.09.2018r godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

zapytanie-ofertowe_materialy-torowe