Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Podkład kolejowy sosnowy, nasycony typ IIB zbrojony dwustronnie na PM49 – 530 szt.
 2. Szyna kolejowa S60 gat. R 260 otworowana dwustronnie odc. 30m – 2 szt.
 3. Szyna kolejowa S49 gat. R 200 otworowana dwustronnie odc. 30m – 12 szt.
 4. Łubka szyny S60 sześciootworowa – 4 szt.
 5. Łubka szyny S60 frezowana z izolacją – 4 szt.
 6. Śruba stopowa do szyn M22x65 – 2080 szt.
 7. Pierścień Z-2 do szyn – 2080 szt.
 8. Łapka Łp 2 do szyn – 2080 szt.
 9. Nakrętka do szyn M22 – 2080 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512 403 466.

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,
– do dostawy należy dostarczyć atest materiałowy.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składnia  ofert do dnia 26.06.2020 r. godz. 1300.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: