Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. materiałów ogniotrwałych:

 1. Klin płaski 300 x 64 x 103/87 gat. AK -90 Crc 41t
 2. Prostka „3” gat. AK -90 Crc 15t
 3. Klin płaski 300 x 64 x 103/87 gat. Al -72 24t
 4. Prostka „3” gat. Al -72 13t
 5. Kształtka okienna I – wg. szkicu 1047 85 szt.
 6. Kształtka okienna II – wg. szkicu 1048 85 szt.
 7. Prostka „1” gat. L6s 7t
 8. Prostka „1” gat. Al – 72 12t
 9. Zaprawa ZAL 70 3t
 10. Zaprawa ZAK 95 6t
 11. Kruszywo BOS 145/10 70t
 12. Cement Górkal 70 25t
 13. Zaprawa ZSz 1/2 15t
 14. Kształtka stropowa HN 219 1,5t
 15. Prostka podstawowa „1” gat. Al. – 62 14t
 16. Płytka 1-32 gat. Al – 72 1,4t
 17. Zaprawa z węglika krzemu 1,5t
 18. Kształtka HN 633 gat. WS – 85 100 szt.
 19. Kształtka z węglika krzemu 6890100 szt.
 20. Kształtka z węglika krzemu L=145 100 szt.
 21. Kształtka z węglika krzemu 22 300 szt.
 22. Kształtka z węglika krzemu 16 150 szt.
 23. Kształtka HN 641 2 szt.
 24. Kształtka HN 642 2 szt.
 25. Klin 4 WS8 gat. Al. – 72 60 szt.

 

Wymagany termin dostawy: maksymalnie do dnia  26.04.2019 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Grzegorz Pitas  tel. 32 288 84 44 wew. 872 tel. kom. 512 403 476,
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

 

Zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.

Wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. potwierdzony termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”  wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 24.01.2019 r. godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: