Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę n/w materiałów ogniotrwałych:

 1. Klin płaski 300x64x103/87 CORALEX AK 90 Crc 43t
 2. Klin płaski 300x64x103/87 MULITEX AL -72 14t
 3. Płytka 1-32 MULITEX AL-72 1,4t
 4. Prostka 1 gat L-10x izolatka 15t
 5. Prostka 1 ISOLUX gat. L6S 7t
 6. Prostka 1 MULITEX AL 62 6t
 7. Prostka 1 MULITEX gat. AL72 8t
 8. Prostka 1 gat. SIC80H 600 szt.
 9. Prostka 3 CORALEX AK 90 Crc 16t
 10. Prostka 3 MULITEX AL-72 18t
 11. Kształtka 20/438/SIC 80H 1t
 12. Kształtka HN 641 SICALUX SiC 80H 2 szt.
 13. Kształtka HN 642 SICALUX SiC 80H 2 szt.
 14. Kształtka okienna I MULITEX AL72 85 szt.
 15. Kształtka okienna II MULITEX AL72 85 szt.
 16. Kształtka oporowa HN 140 gat. Al 72 2 szt.
 17. Kształtka poz. 25 gat. SIC80H 300 szt.
 18. Kształtka poz.19 SIC 80H 100 szt.
 19. Kształtka stropowa HN 219 MULITEX AL 72 2t
 20. Opór 102 gat. Al 72 20 szt.
 21. Cement wysoko -glinowy GÓRKAL 70 20t
 22. Kruszywo ogniotrwałe KR BOS 145/10 60t
 23. Beton PCOCAST BM 145R 12t
 24. Zaprawa ZSZ 1/II  szamotowa  20t
 25. Zaprawa MORTALEX ZAK 95 7t
 26. Zaprawa MORTALEX ZAL 70 6t
 27. Zaprawa z węglika krzemu MORTALEX ZSiC 1t

 

Wymagany termin dostawy: maksymalnie do dnia  27.04.2021 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Grzegorz Pitas  tel. 32 288 84 44 wew. 872
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 18.12.2020 r. godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Załączniki: