Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. materiałów ogniotrwałych:

Opis pozycji J/M mag. Ilość
Kształtka RC 134 (10250) SIC85H szt 4
Kształtka RC 132 (5172) SIC85H szt 4
Kształtka RC 131 (5171) SIC85H szt 10
Kształtka RC 130 (5170) SIC85H szt 5
Kształtka HNR 638/1 (5175) SIC 85H szt 12
Płytka 1-32 wyrównawcza gat. A60 t 0,2
Prostka 1x gat. AS szt 300
Wiązacz 1L gat. AW t 0,8
Wiązacz 1W gat. A40 szt 1200
Prostka 1 gat. A40 t 3
Kształtka HNR-620/3408 AW RYS.08-641-107 szt 6
Kształtka RC-45 gat. BS,AS szt 100
Rura nadawcza 125 /10235 gat.SIC80H szt 20

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Krzysztof Nowak tel. 32 288 84 44 wew. 346
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.

  1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych.
  2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 21.01.2022 r. godz. 1300

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
  • unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załącznik: