Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. materiałów ogniotrwałych:

Opis pozycji J/M mag. Ilość
Kształtka RC 91, gat. EW-1, A40 szt 50
Kształtka RC 74a, gat. EW-1, A40 szt 150
Kształtka RC 73a, gat. EW-1, A40 szt 35
Kształtka RC 72a, gat. EW-1, A40 szt 30
Kształtka RC 71a, gat. EW-1, A40 szt 60
Kształtka RC 70a, gat. EW-1, A40 szt 300
Prostka RC 76, gat. EW-1, A40 szt 120
Prostka RC 90, gat. EW-1, A40 szt 30
Płyta RC 47, gat. EW-1, A40 szt 4
Płyta RC 89, gat. EW-1, A40 szt 10
Kształtka RC 14a, gat. EW-1, A40 szt 20
Kształtka RC 15a , gat. EW-1, A40 szt 100
Płyta RC 87 , gat. EW-1, A40 szt 10
Płyta RC 86 , gat. EW-1, A40 szt 30
Płyta RC 45 , gat. EW-1, A40 szt 50
Płyta RC 2, gat. EW-1, A40 szt 6
Płyta RC 40, gat. EW-1, A40 szt 6
Kształtka RC 85 szt 8
Płyta RC 84, gat. EW-1, A40 szt 4
Płyta RC 9 , gat. EW-1, A40 szt 12
Płyta RC 58, gat. EW-1, A40 szt 15
Płyta RC 4 , gat. EW-1, A40 szt 8
Płyta RC 46 gat. EW-1, A40 szt 70
Wiązacz 1W gat. A40 szt 220
Wiązacz 1W gat. L5S szt 340
PROSTKA 1 gat L-10X izolatka t 2,2
Prostka 1x gat. AS szt 20
PROSTKA 1 gat. A40 t 22
Kształtka RC 94, gat. EW-1, A40 szt 1
Kształtka RC 93, gat. EW-1, A40 szt 8
Kształtka palnikowa RC 92 szt 4
Kształtka RC 66, gat. EW-1, A40 szt 40
Kształtka RC 65, gat. EW-1, A40 szt 30
Kształtka RC 64, gat. EW-1, A40 szt 12
Kształtka RC 63, gat. EW-1, A40 szt 20
Kształtka RC 62 , gat. EW-1, A40 szt 4
KSZTAŁTKA 1HNR 80     EW  /KWO 09/A/ szt 20
Kształtka RC 88, gat. EW-1, A40 szt 10
Kształtka RC 83, gat. EW, A40 szt 10
Kształtka RC 1, gat. EW, A40 rys. 08-641-169 szt 50

 

<

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 05.01.2022 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Krzysztof Nowak tel. 32 288 84 44 wew. 346
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 17.12.2021r. godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
  • unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Załącznik: