Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę n/w materiałów ogniotrwałych:

Opis pozycji J/M mag. Ilość
Kształtka HN 610 gat. WS-85 szt 30
Kształtka HN 611 gat. WS-85 szt 130
Kształtka RC-79 / I gat. A40 szt 2
Kształtka RC-81 gat. A40 szt 2
Kształtka RC-82 gat. A40 szt 4
Kształtka HNR-620/3408 gat. AW rys.08-641-107 szt 4
Kształtka kondensatora 6N gat. SIC80H szt 100
Kształtka kondensatora 6N/19 gat. SIC80H szt 60
Kształtka kondensatora 6N/23 gat. SIC80H szt 80
Kształtka kondensatora 8365/1 gat. SIC80H szt 60
Kształtka kondensatora 8366/1C gat. SIC80H szt 1
Kształtka HNR 638/1 (5175) gat. SIC80H szt 4
Kształtka RC 130 (5170) gat. WS-85 szt 1
Kształtka RC 132 (5172) gat. WS-85 szt 1
Kształtka RC 134 (10250) gat. SIC80H szt 1
Kształtka RC 131 (5171) gat. SIC80H szt 3
Kształtka RC-145 gat. SIC80H szt 2
Kształtka HNR 638 gat. SIC80H szt 1
Kształtka kondensatora 6V gat. SIC80H szt 50
Kształtka kondensatora 8365/2 gat. SIC80H szt 60
Kształtka kondensatora 8365/3 gat. SIC80H szt 20
Kształtka kondensatora 8366/3 gat. SIC80H szt 4
Kształtka RC-45 gat. BS,AS szt 30
Prostka 1x  gat. SIC 80H szt 220
Wiązacz 1W gat. SIC80H szt 50
Prostka 1x gat. AS szt 30
Wiązacz 1L gat. SIC80H szt 20
Wiązacz 1W gat. L5S szt 200
Wiązacz 1W gat. A40 szt 500
Prostka 1 gat. A40 t 5
Prostka 1 gat L-10X izolatka t 8
Wiązacz 1L gat. AW t 0,3
Kruszywo ogniotrwałe KR BOS 145/10 t 4
Zaprawa  ZSZ 1/II  szamotowa t 1

 

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Krzysztof Nowak tel. 32 288 84 44 wew. 346
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,
   

  W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,

  Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

  Termin składania ofert do dnia 22.06.2021 r. godz. 1300

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  – swobodnego wyboru oferty,

  – prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,

  – unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

   

  Załącznik:

  zapytanie-ofertowe_materiały-ogniotrwae_kolumna-1