Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. materiałów ogniotrwałych:

 1. Płytka 1-32 gat. Al – 72 1t
 2. Kształtka HN 635 gat. SiC 5 szt.
 3. Kształtka HN 642 2 szt.
 4. Kształtka HN 641 2 szt.
 5. Kształtka HN 219 1,5t
 6. Kształtka oporowa 102 AL – 72 20 szt.
 7. Klin 3 WS4A gat. Al – 72 0,7t
 8. Prostka 1 gat. Al – 72             10t
 9. Klin 3S10 gat. AL – 72 1,5t
 10. Prostka 1 gat. L-10X izolatka 10t
 11. Kruszywo BOS 145/10 50t
 12. Cement Górkal 70 15t
 13. Zaprawa ZSz 1/2 15t

Wymagany termin dostawy: maksymalnie do dnia  27.04.2020 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Grzegorz Pitas  tel. 32 288 84 44 wew. 872 tel. kom. 512 403 476,
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,

  W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2020 r. godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 • unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

  Załącznik:

  zapytanie-ofertowe