Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Krata nad kontener wyk wg rys. III-A-126-00, 1 szt.

Wymagany termin dostawy: do dnia 30.04.2020 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Waloszczyk tel. 32 288 84 44 wew. 568 tel. kom. 512 403 460.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

  1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wolny od wad prawnych.
  2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin wykonania,
  3. forma płatności,
  4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 25.03.2020 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: