Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Konstrukcja pokrywy – okap + płyty ogniotrwałe wyk. wg rys. I / E – 006-00, – 1 kpl.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

  1. preferowany termin dostawy do dnia 28.04.2023 r.
  2. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
  3. wraz z dostawą należy dostarczyć: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1, świadectwo jakości

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Dariusz Krzywoń tel. 32 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512 403 392,

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 16.03.2023 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: