Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę Koło zębate napędu gwiazd rys. 08-221-39, 2 szt.

Warunki techniczne wykonania przedmiotu dostawy
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
– wraz z dostawą należy dostarczyć: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1,

– świadectwo jakości wraz z protokołem pomiarowym.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Waloszczyk  tel. 32 288 84 44 wew. 568 tel. kom. 512 403 460,

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/

Termin składania ofert do dnia 6.05.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: