Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zaproszenia do składania ofert oraz z załącznikami

Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych  prac badawczo – rozwojowych.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z Jastrzębia Zdroju

Szczegóły zaproszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2