Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Kocioł V= 2 m3 wg rys. IV/3-014-00 poz. 1, – 2 szt.

– materiał żeliwo wg. składu chemicznego ujętego w dokumentacji rysunkowej IV/3-014-00:

– Si – 2,1%, Mn – 0,8%, P – 0,29%, Cr – 1,96%, S – 0,08%, C – ok 3%

Opcjonalnie:

– materiał żeliwo gat. GJL – 250 wg PN-EN 1561
– obróbka cieplna – wyżarzanie odprężające

Warunki techniczne wykonania przedmiotu dostawy:

 1. model odlewniczy udostępni HCM S.A.
 2. odbiór modelu z magazynu HCM S.A. oraz zwrot po wykonaniu odlewu na koszt Oferenta,
 3. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją,
 4. wraz z dostawą dostarczyć: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1, Świadectwo jakości.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Denis Aleksa  tel. 32 288 84 44 wew. 466 tel. kom. 883 845 143.

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.
 5. termin ważności oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE
pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 06.06.2023 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: