Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Górne zamknięcie olejowe z cięgnem prowadzącym wyk. wg rys. B2-03553a,   5 szt.

Wymagany termin dostawy: do dnia 26.04.2019 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Pan Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew. 698 tel. kom. 512 403 422.

Pan Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937.

Informacje handlowe Pan Grzegorz Galusik tel. 32/288 84 44 wew. 655.

Techniczne warunki wykonania prac:

 • Wykonanie elementów stalowych z materiałów atestowanych wg dokumentacji.

Techniczne warunki homogenicznego wyołowienia powierzchni stalowych:

 • piaskowanie powierzchni do II stopnia czystości,
 • chemiczne odtłuszczanie,
 • płukanie gorącą wodą,
 • trawienie roztworem kwasu solnego,
 • płukanie zimną wodą,
 • odwodnienie,
 • cynowanie,
 • homogeniczne ołowienie,

 

Odbiór przez Służby Kontroli Jakości Wykonawcy potwierdzone:

 • kartą pomiarową konstrukcji stalowych,
 • świadectwem czyszczenia powierzchni stalowych,
 • wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 14.02.2019 r. godz. 1300

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: