Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Elementy złączne w ilości oraz terminie zgodnie z bieżącymi potrzebami Wydziałów HCM w 2024r. Widoczna na zapytaniu  masa poszczególnych pozycji został oszacowany na podstawie faktycznego zużycia poszczególnych elementów w okresie styczeń – listopad 2023r.

W umieszczonej na platformie ofercie prosimy o uwzględnienie elementów złącznych w kl. 5.8, bez pokrycia. Do oferty w osobnym pliku PDF prosimy dołączyć również wypełnioną tabelę z wyceną elementów złączonych wg typowych klas twardości oraz pokrycia.

Realizacja dostaw sukcesywnie na podstawie osobnych szczegółowych Zamówień wystawianych zgodnie z bieżącymi potrzebami HCM.

Informacje handlowe Pan Maciej Juszczak, tel. 32 288 84 44 wew.  370. (lub tel. 32 20 82 370)

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

  1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
  2. rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne tj. zawierające ceny dla wszystkich pozycji zapytania z załączonym w pliku PDF rozbiciem na poszczególne klasy twardości oraz rodzaj pokrycia,
  3. wymagana jest realizacja dostaw transportem własnym Dostawcy na magazyn Zamawiającego,

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. Cenę NETTO/kg na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg. Incoterms 2010;
  2. Warunki płatności;
  3. Termin dostawy.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net – zakładka Zapytania, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składania ofert do dn. 05.01.2024 r. godz. 12:00.

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: