Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Elementy złączne w ilości oraz terminie zgodnie z bieżącymi potrzebami Wydziałów HCM w 2021 r. Widoczna na zapytaniu  masa poszczególnych pozycji została oszacowana na podstawie faktycznego zużycia poszczególnych elementów w okresie styczeń – listopad 2020 r.

W umieszczonej na platformie ofercie prosimy o uwzględnienie elementów złącznych w kl. 5.8, bez pokrycia. Do oferty w osobnym pliku PDF prosimy dołączyć również wypełnioną tabelę z wyceną elementów złączonych wg typowych klas twardości oraz pokrycia.

Realizacja dostaw sukcesywnie na podstawie osobnych szczegółowych Zamówień wystawianych zgodnie z bieżącymi potrzebami HCM.

Informacje handlowe Pan Maciej Juszczak, tel. 32 288 84 44 wew.  370.

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

  1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
  2. rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne tj. zawierające ceny dla wszystkich pozycji zapytania z załączonym w pliku PDF rozbiciem na poszczególne klasy twardości oraz rodzaj pokrycia,
  3. wymagana jest realizacja dostaw transportem własnym Dostawcy na magazyn Zamawiającego,
  4. oczekujemy niezmienności ceny ofertowej w okresie do końca 2021 r.


W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

1. Cenę NETTO/kg na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg. Incoterms 2010;
2. Warunki płatności;
3. Termin dostawy.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składania ofert do dnia 18.12.2020 r. godz. 13:00.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: