Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. pokrywa L=2530 wyk. wg rys. 06-2865-5, – 1 szt.
 2. pokrywa L=2530 wyk. wg rys. 06-2865-6, – 2 szt.
 3. koryto L=2530 wyk. wg rys. 06-2865-2 wyk B, – 2 szt.
 4. koryto L=2530 wyk. wg rys. 06-2865-3 wyk A, – 1 szt.
 5. wałek II wyk. wg rys. 06-1197-9, – 1 szt.
 6. ślimak L=18600 D=300 wyk. wg rys. 06-2865-9 L=7425mm, – 1 szt.

(wykonanie ślimaka zgodnie z rysunkiem o długości 7425mm, w miejscu montażu ślimaka z wałami przyspawać dodatkowo tuleje o wymiarach fi132/102 l=200 po obu stronach)

Preferowany termin wykonania i dostawy do dnia 16.06.2023 r.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany z fabrycznie nowych materiałów, zgodnie z dokumentacją oraz wspólnych uzgodnień z zamawiającym.
 2. wraz z dostawą należy dostarczyć deklarację zgodności, atest materiałowy.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Denis Aleksa tel. 32 288 84 44 wew. 466 tel. kom. 883 845 143,

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 9.05.2023 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: