Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Elementy złączne według bieżących potrzeb Wydziałów w 2020 r.

Ilości wskazane na zapytaniu przedstawiają wartości przybliżone na podstawie analizy zamówień w ostatnich latach.
W wycenie zamieszczanej na platformie prosimy o uwzględnienie elementów złącznych w kl. 5.8, nieocynkowanych. W dołączanej ofercie w pliku pdf prosimy również o zamieszczenie wypełnionego załącznika „Wycena elementów złącznych według klas oraz pokrycia na 2020r.”.

Realizacja dostaw na podstawie wywołań mailowych.

Informacje handlowe Pan Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg. Incoterms 2010;
  2. warunki płatności;
  3. termin dostawy.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

 

Termin składnia ofert do dnia 11.12.2019 r. godz. 13:00.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: