Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. elementów dezyntegratora Theisen:

 1. Tarcza kosza palcowego stałego lewa wyk. wg rys. 07-666-15b, – 1 szt.
 2. Tarcza kosza palcowego stałego prawa wyk. wg rys. 07-666-15b, – 1 szt.
 3. Wał dezyntegratora Ø550×4050 wyk. wg rys. 07-666-2a, – 1 szt.
 4. Kosz wirnika palcowego Ø1885/323×490 – poz.16 wyk. wg rys. 07-666-10a, – 1 szt.
 5. Kosz wirnika palcowego Ø1885/550×490 – poz.16 wyk. wg rys. 07-666-11a, – 1 szt.

Techniczne warunki wykonania i wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

Tarcze kosza palcowego stałego lewe i prawe wyk. wg rys. 07-666-15b

Tarcze kosza palcowego stałego wykonać na gotowo wg rys.07-666-15b (bez  otworów M20 i M22) na podstawie udostępnionego modelu.

Materiał: Odlew w gat. LII400 wg PN-85/H-83152

Obróbka cieplna – normalizacja

Jakość powierzchni surowych: VC3 wg PN-EN 1370

Jakość wewnętrzna odlewu: V4 wg DIN 1690 cz.2

Chropowatość surowych powierzchni odlewów: A3 wg PN-EN 1370

Obróbka mechaniczna: zgodnie z rysunkiem 07-666-15b

Tolerancje ogólne obrabianych wymiarów nietolerowanych wg PN-EN 22768-1

Świadectwo odbioru wg EN10204/3.1

Świadectwo jakości wykonania tarcz wraz z protokołem pomiarowym

– model odlewniczy udostępni HCM S.A.

– odbiór modelu z magazynu HCM S.A. oraz zwrot po wykonaniu odlewu na koszt Oferenta,

Wał dezyntegratora Ø550×4050 wyk. wg rys. 07-666-2a

Wał wykonać na gotowo wg rys.06-666-2a (za wyjątkiem owiercenia w kołnierzu 6 otworów Ø35H7 i 6 otworów Ø13)

Wykonanie z materiału: Odkuwka swobodnie kuta w gat.C45 wg.PN-93/H-84019 w stanie normalizowanym i odpuszczonym.

Trwałe oznakowanie na kołnierzu wału (data produkcji i nr zamówienia).

Wykonawca dołączy do dostawy:

 • Świadectwo odbioru wg EN10204/3.1. ,,R”
 • Protokół z badań defektoskopowych wg EN 10228-3 kl.3.
 • Świadectwo wykonania wału wraz z protokołem pomiarowym.

Kosz wirnika palcowego Ø1885/323×490 – poz.16 wyk. wg rys. 07-666-10a

Wykonanie i dostawa kosza wirnika palcowego poz.16 wg.rys.07-666-10a

Uwaga: Otwory Ø18 zastąpić otworami Ø17H7

Wykonanie bez otworów Ø35H7 i Ø70 szczegół ,,e’’

Od zewnętrznej strony tarczy na każdym otworze Ø12+0,1 wykonać fazę 60 stopni

Wykonawca dołączy do dostawy:

 • Świadectwo odbioru wg EN10204/3.1
 • Świadectwo jakości wykonania tarcz wraz z protokołem pomiarowym

Kosz wirnika palcowego Ø1885/550×490 – poz.16 wyk. wg rys. 07-666-11a

Wykonanie i dostawa kosza wirnika palcowego poz.16 wg.rys.07-666-11a

Uwaga: Otwory Ø18 zastąpić otworami Ø17H7

Wykonanie bez otworów Ø35H7 i Ø70 szczegół ,,e’’

Od zewnętrznej strony tarczy na każdym otworze Ø12+0,1 wykonać fazę 60 stopni

Wykonawca dołączy do dostawy:

 • Świadectwo odbioru wg EN10204/3.1
 • Świadectwo jakości wykonania tarcz wraz z protokołem pomiarowym

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany z fabrycznie nowych materiałów, zgodnie z dokumentacją oraz wspólnych uzgodnień z zamawiającym.

– zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Janusz Ogrodnik tel. kom. 512 403 483

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 24.07.2024 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 • unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: