Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Dzwon załadowczy wyk. wg rys. 08 – 221 – 65,

Ilość: 1 szt.

Wymagany – ostateczny termin dostawy: do dnia 30.04.2019 r.

Model odlewniczy w posiadaniu HCM S.A.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Waloszczyk tel. 32 288 84 44 wew. 568 tel. kom. 512 403 460.

Informacje w handlowe Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

 

Zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wolny od wad prawnych.

Wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 26.02.2019 r. godz. 1300.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: