Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę Dzwon górny wyk. wg rys. 08-220-043a – 2 szt.

Model odlewniczy udostępni HCM S.A.

Warunki techniczne wykonania przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
– odlew z żeliwa stopowego w gat. ZlSi5 obrobiony mechanicznie na gotowo.
– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy 3.1, deklarację zgodności, świadectwo KJ.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Waloszczyk tel. 32 288 84 44 wew. 568, tel. kom. 512 403 460.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia  22.09.2021 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: