Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę Człon środkowy wyk. wg rys. 08-220-012a – 1szt.

Preferowany termin dostawy do 31.05.2023 r.

Warunki techniczne wykonania przedmiotu dostawy:

 1. model odlewniczy udostępni HCM S.A.
 2. odbiór modelu z magazynu HCM S.A. oraz zwrot po wykonaniu odlewu na koszt Oferenta,
 3. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją,
 4. stan dostawy: odlew w gat. ZlSi5 obrobiony mechanicznie na gotowo. wg dokumentacji,
 5. bez wykonania otworów fi 13 przekrój C-C i D-D.
 6. wraz z dostawą dostarczyć: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1, Świadectwo jakości.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Marcin Waloszczyk 
tel. 32 288 84 44 wew. 568 tel. kom. 512 403 460,

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639,
tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.
 5. termin ważności oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 17.03.2023 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: