Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę chłodzenie ociekowe pancerza pieca szybowego wyk. wg rys. III-A-247-00, – 1 kpl.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. wymagany termin dostawy do dnia 29.08.2022 r.
 2. przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac
 3. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
 4. wraz z dostawą należy dostarczyć: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1, świadectwo jakości

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Koordynator prac: Dariusz Krzywoń  tel. 32 288 84 44 wew. 568 tel. kom. 512 403 460,

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 23.06.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: