Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru ksero w 2021r.

Przybliżone ilości dla reprezentatywnej grupy produktów zostały przedstawione w załączniku: „Wykaz przykładowych materiałów biurowych na 2021 r.”.

W zapytaniu ujęte zostały najczęściej zamawiane produkty, zamówienia w ciągu roku będą również obejmować szeroki wachlarz pozostałych materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, wybieranych według potrzeb na podstawie dostarczonych przez Dostawcę katalogów. Ceny produktów nieuwzględnionych w konkursie ofert będą negocjowane indywidualnie.
Przybliżona wartość zamówień tych artykułów w 2021r. na podstawie analizy poprzednich lat może wynieść nawet około 80 000 PLN netto.

Realizacja dostaw na podstawie wywołań mailowych.

Informacje handlowe Pan Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

1.cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg. Incoterms 2010;

2.warunki płatności;

3.termin dostawy.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składnia ofert do dnia 04.12.2020 r. godz. 13:00.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: