Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru ksero w 2019 roku

Przybliżone ilości dla reprezentatywnej grupy produktów zostały przedstawione w załączniku: „Wykaz materiałów biurowych na 2019 r.”.
W zapytaniu ujęte zostały najczęściej zamawiane produkty, zamówienia w ciągu roku będą również obejmować szeroki wachlarz pozostałych materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, wybieranych według potrzeb na podstawie dostarczonych katalogów. Ceny produktów nieuwzględnionych w konkursie ofert będą negocjowane indywidualnie.

Przybliżona wartość zamówień tych artykułów w 2019 r., na podstawie analizy poprzednich lat, może wynieść około 50 000 PLN netto.

Realizacja dostaw na podstawie wywołań mailowych.

Informacje handlowe Pan Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg. Incoterms 2010;
  2. warunki płatności;
  3. termin dostawy.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składnia ofert do dnia 10.12.2018 r. godz. 13:00.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: