Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Ślimacznica m = 18, z = 100 wyk. wg rys. 06-2855-24a, 1 szt.
  2. Ślimak prawozwojny m = 18 , z = 1 wyk. wg rys. 06-2855-11, 1 szt.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.12.2021 r.

Model odlewniczy ślimacznicy udostępni HCM S.A.

Warunki techniczne wykonania przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmioty dostawy były wykonany zgodnie z dokumentacją
– wraz z dostawą dostarczyć dla każdego z elementów: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1, Świadectwo jakości wraz z protokołem pomiarowym.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Marcin Waloszczyk  tel. 32 288 84 44 wew. 568 tel. kom. 512 403 460,

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą
w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 21.12.2021 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: