Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Segment taśmy stalowej I wg rys. 06-2433-44c  – 3 szt.
 2. Segment taśmy stalowej II wg rys. 06-2433-45c  – 3 szt.
 3. Ogniwo I wg rys. 06-2433-47  – 12 szt.
 4. Ogniwo II wg rys. 06-2433-48  – 12 szt.
 5. Oś fi 60×1850 wg rys. 06-2433-46  – 6 szt.
 6. Pierścień zabezpieczający wg rys. 06-2433-49  – 12 szt.
 7. UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac

Termin wykonania: do dnia 23.09.2019 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Marcin Waloszczyk tel. 32 288 84 44 wew. 568, tel. kom. 512 403 460.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania zgodnie z zapytaniem,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

 

Termin składania ofert do dnia  22.08.2019 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: