Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Oprawa łożyskowa kruszarki zębatej – 4 szt.
 2. Wał kruszarki zębatej fi 230×2327 wyk. wg rys. II/B-012-00 – 2 szt.
 3. Koło bose kruszarki zębatej wyk. wg rys. II/B-122-00 – 2 szt.

HCM S.A. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane pozycje.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937.
Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 9.09.2021 r. godz. 1300.

Aktualizacja w dniu 10.09.2021 r. – termin składania ofert do dnia 24.09.2021 r. godz. 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: