Miasteczko Śląskie, dnia 30 marzec 2017 r.
DF-FPZ-0009-38/SL/2017

Uwaga: Przedłużamy termin składania ofert do dnia 21.04.2017r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  • Chłodnik bębnowy wyk. wg rys. II/C-102-00, 1 kpl

Termin dostawy: do dnia 02.10.2017 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew. 698 tel. kom. 512 403 422,
Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937
Informacje handlowe: Grzegorz Galusik tel.32/288 84 44 wew. 655.
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wolny od wad prawnych.
– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości, wyniki z badań spoin miejsc spawanych jeśli takie miejsca występują, kartę pomiarową z wynikami wymiarów tolerowanych w tym z wieńca toczno – zębatego.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za kpl. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  2. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  3. termin dostawy,
  4. warunki gwarancji,
  5. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 21.04.2017r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: