Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie w 2020 roku napraw okresowych wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DB Cargo Polska S.A. z Zabrza i Zakład Produkcyjno Naprawczy P.Sowiński J.Sowińska Sp.J. z Jasła

Naprawa okresowa wagonów cystern kolejowych winna być wykonana zgodnie z DSU posiadanym przez DB CARGO Spedkol Sp. z o.o., który pełni funkcję ECM dla naszych wagonów.

Wagony po wykonanej naprawie będą odbierane przez uprawnionego pracownika DB Cargo Spedkol Sp. z o.o..

Dostawy wagonów do napraw odbywać się będą sukcesywnie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ilości w danym miesiącu.

W załączeniu przesyłamy w wersji elektronicznej zakres naprawy podwozia wagonów cystern (DSU).

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512403466.

Informacje handlowe Pan Adam Smolarczyk tel. 32 / 288 84 44. wew. 527.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty na wykonanie naprawy.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za naprawę podwozia obejmującą cały zakres prac dla poziomu P3, P4 i P5 oraz zbiornika cysterny z malowaniem całego wagonu.
 2. Cenę prac nie objętych ryczałtem takich jak:
 • Wymiana zestawu kołowego za 1 szt. (w rozbiciu na obręczowany i monoblok).
 • Wymiana – regeneracja czopa panwi skrętu.
 • Wymiana – regeneracja gniazda panwi skrętu.
 • Wymiana łożyska zestawu kołowego za 1 szt.
 • Wymiana cylindra hamulcowego
 • Wymiana zbiornika powietrza 88l
 • Wstawienie łaty na zbiorniku za m2
 • Koszt badań nowo powstałych spoin na zbiorniku.
 • Cenę za transport wagonu do i z naprawy.
 • Czas wykonania naprawy.
 • Warunki i termin płatności.
 • Warunki i okres gwarancji.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – naprawy okresowe wagonów cystern kolejowych w 2020 roku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria ogólna)   w terminie do 20 grudnia 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: